Falconrace.cz

První sokolnické závody tohoto typu u nás s mezinárodní účastí

23.9.2023, letiště Podhořany >>

7

O závodu

Mezi sokolníky panuje zdravá soutěživost a každý aktivní sokolník je náležitě hrdý na svého dravce-sportovce. A právě jednou z možností, jak si zasoutěžit, je srovnání rychlosti dravců například ve vodorovném útočném letu na atrapu kořisti. Tato soutěž je známá především v arabském světě jako tzv. „Telwah falconry“. Závody sokolů jsou pořádány ve Spojených Arabských Emirátech („The President Cup“), v Saúdské Arábii (festival sokolnictví „King Abdulaziz Falconry Festival in Riyadh“) a v Kataru („Al Da’aw Championship at Marmi“). Nejen arabský svět se věnuje těmto závodům. Podobné závody pro sokolovité dravce začínají být pořádány i v Evropě. Příkladem je „Vowley Falcon Racing“ konaný od roku 2019 ve Velké Británii.

Součástí sokolnictví není jen lov samotný, nýbrž nezbytná příprava dravce na lov, která zahrnuje výcvik „poslušnosti“ a následné kondiční tréninky. Během těchto kondičních tréninků lze obdivovat dravčí dokonalost, krásu jejich rychlého a obratného letu. Takovýto přístup lze srovnat s tréninkem sportovce, a tak jako trenér vede svého svěřence k maximálním výkonům, tak i sokolník trénuje svého dravce, aby byl úspěšným lovcem.

Jednou z mnoha metod, jak dravce připravit na lov, jsou letové tréninky na atrapu kořisti, tzv. „vábítko“, přičemž rychlý let je základní podmínkou pro ulovení kořisti. Pak už je na dravci, jak obratný je a jak zvládne čelit úhybným manévrům své kořisti.

Mezi sokolníky panuje zdravá soutěživost a každý aktivní sokolník je náležitě hrdý na svého dravce-sportovce. A právě jednou z možností, jak si zasoutěžit, je srovnání rychlosti dravců například ve vodorovném útočném letu na atrapu kořisti. Tato soutěž je známá především v arabském světě jako tzv. „Telwah falconry“. Závody sokolů jsou pořádány ve Spojených Arabských Emirátech („The President Cup“), v Saudské Arábii (festival sokolnictví „King Abdulaziz Falconry Festival in Riyadh“) a v Kataru („Al Da’aw Championship at Marmi“). Nejen arabský svět se věnuje těmto závodům. Podobné závody pro sokolovité dravce začínají být pořádány i v Evropě. Příkladem je „Vowley Falcon Racing“ konaný od roku 2019 ve Velké Británii.

V našem pojetí připravujeme právě takové závody, kde by soutěžili sokoli ve vodorovném rychlostním letu na 400 m za obdobných pravidel, jako ve zmíněných zemích, kde se „Telwah falconry“ stává nedílnou součástí moderního sokolnictví. Navíc bychom umožnili závodit i další kategorii dravců s nově popsanými pravidly vůbec! Tou by byli dravci nízkého letu, konkrétně káně Harrisovo (Harris’s Hawk, Parabuteo unicinctus), zastoupená v obou kategoriích, samci a samice. Takovéto rozšíření by bylo velkým zpestřením a rozvinutím pravděpodobně počínající tradice světového měřítka.

Do závodu zbývá

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Informace pro účastníky závodu

Registrace

Spuštění registrace do závodu bude včas oznámeno.

Zaregistrovat se

Kategorie závodu

Závody dravců jsou rozděleny do dvou hlavních kategorií a jednoho diváckého hlasování.

O kategoriích

Pravidla závodu

Pravidla závodu jsou dvojí – obecná, platná pro všechny dravce, a specifická pro jednotlivé skupiny.

Dozvědět se více

Chcete se zúčastnit?

Přihlaste se na závod

Vyčkejte, prosím, na ohlášení spuštění registrace. Děkujeme!

Kolik ptáků tohoto druhu přihlašujete??

Chcete do závodu přihlásit druhého dravce?

Kolik ptáků tohoto druhu přihlašujete??

Chcete do závodu přihlásit třetího dravce?

Kolik ptáků tohoto druhu přihlašujete??

Chcete do závodu přihlásit čtvrtého dravce?

Kolik ptáků tohoto druhu přihlašujete??

Chcete do závodu přihlásit pátého dravce?

Kolik ptáků tohoto druhu přihlašujete??

15 + 4 =

Kategorie závodu

Sokoli

Rychlostní závody ve vodorovném letu na 400 metrů, a to ve 3 váhových kategoriích sokolů:

Káně Harrisova

Rychlostní závody ve vodorovném letu na vlečku na 100 metrů. U káňat Harrisových se soutěží ve 2 kategoriích:

Nejhezčí dravec

Hlasování veřejnosti i účastníků závodu v soutěži o nejkrásnějšího sokolovitého dravce závodu.

Kategorie sokolovitých dravců

 

V kategorii sokolovitých dravců se soutěží v rychlostních závodech ve vodorovném letu na 400 metrů. Tito dravci budou rozděleni do 3 kategorií podle váhy:

  S (small): 200 až 700 g

* ostříž Aplomado ♂
* ostříž Aplomado ♀
* sokol stěhovavý ♂
* raroh velký ♂
* raroh jižní ♂
* raroh jižní ♀
* sokol šahin ♂
* ostatní malí sokolovití dravci vč. kříženců

  M (medium): 700 až 1000 g

* sokol stěhovavý ♀
* raroh velký ♂
* raroh velký ♀
* raroh jižní ♀
* raroh lovecký ♂
* ostatní středně velcí sokolovití dravci vč. kříženců

  L (large): nad 1000 g

* sokol stěhovavý ♀
* raroh velký ♀
* raroh lovecký ♂
* raroh lovecký ♀
* kříženci velkých sokolů

 

Kategorie káňat Harrisových

 

Kategorie káňat Harrisových je početně menší. Závodí se ve vodorovném letu na vlečku, a to na 100 metrů. Kategorie je rozdělena následnovně:

  samci

  samice

 

Kategorie nejhezčí dravec závodu

 

V této soutěži mohou sokolníci registrovaní v závodu, ale především veřejnost, zvolit dravce, který se jim libí nejvíce. Tato kategorie se týká pouze sokolovitých dravců! Mezi nimi je rozdíl jak ve velikosti, tak také hlavně v barvě. Mezi sokolovitými najdeme atraktivní jedince bílé barvy, stříbrné a černé, ale i červené odstíny některých tělesných partií. Touto soutěží bychom chtěli podpořit hlavně názor dětí a mládeže! Okouzlení dravčí krásou na festivalu FALCONRACE.CZ může mladého člověka ovlivnit na celý život. A kdo ví, třeba jednou z řad návštěvníků vstoupí za pár let do Klubu sokolníků i nový člen.
 

Pravidla závodu

Obecná pravidla závodu

 

1) Trenér je osoba, která vede tým lidí podílejících se na trénování jednoho a více dravců během jednoho období společně.

2) Tým = trenér a další členové, kteří trénovali jednoho a více dravců společně pro závod, za majitele těchto dravců.

3) Tým nemůže mít dva nezávislé trenéry.

4) Ve vodorovném letu je sokolník členem týmu a láká dravce vábítkem a přebírá jej. Sokolník je také ten, který dravce odstiňuje a vypouští.

5) Majitel dravce/dravců je ohlášen při registraci.

6) Majitel může vlastnit více jak jednoho dravce, a dravec může mít více majitelů.

7) Majitel dravce, dravců je jediným výhercem soutěže.

8) Chovatelem je osoba, která odchovala dravce, a je to doloženo v dokumentech dravce.

9) Dravec musí mít připevněnou telemetrii (jakoukoliv). Dle dohody může organizátor závodu zapůjčit dravci telemetrii pro závod.

10) Závodní karta dravce je vydána po online registraci poštou nebo před zahájením akce při recepci. Karta musí obsahovat: jméno dravce, číslo kroužku nebo čipu, druh dravce (včetně kříženců), pohlaví, věk, jméno sokolníka, jméno trenéra, jméno majitele a jméno chovatele.

11) Organizátor akce není zodpovědný za zranění dravce či jeho ztrátu při závodu.

12) Dravec musí být řádně identifikován nesnímatelným kroužkem nebo čipem. Člen týmu musí předložit doklady dravce při online registraci a také při recepci v den konání závodů.

13) Pořadí letu bude vyhlášeno hodinu před soutěží za pomocí vylosování z klobouku. Pořadí vylosuje časoměřič. Dva dravci z jednoho týmu nebudou závodit v pořadí hned po sobě. V takovémto případě se losuje nové pořadí.

14) Pokud se změní počasí během soutěže, není brán na tuto skutečnost ohled, dokud se časoměřič nerozhodne o dočasném přerušení závodu či o jeho ukončení.

15) Síla větru do dvou metrů nad zemí nesmí přesáhnout 10,7 m/s a teplota vzduchu ve stínu nesmí přesáhnout 28°C.

16) Vítězným dravcem je ten, který má nejrychlejší čas.

17) Časoměřič musí prohlásit, že je nestranný a nenadržuje žádnému dravci.

18) Pokud dravec zbloudí, časoměřič se rozhodne, zda bude závodit další dravec, který je na řadě.

19) Pokud zblouděný dravec není stále zabezpečen u svého týmu, má trenér následujícího dravce právo odmítnout start ve vylosovaném pořadí. V tomto případě bude jeho dravec posunut na poslední místo ve startovním pořadí.

Pravidla pro sokolovité dravce

 

1) Délka závodní dráhy je 400 m na upraveném rovném povrchu.

2) Startovní a cílová čára je značena infračerveným paprskem nebo radarovou bránou. Měřicí zařízení jsou propojena v čase a měří s přesností 0,001 s a zobrazují s přesností 0,01 s.

3) Dravec musí proletět nad startovní a cílovou čárou.

4) Startovní čára je 5 m široká a sokolník může stát nejblíže k ní 5 m od paprsku a ne dále jak 20 m od paprsku.

5) Cílová čára není více jak 30 m široká a paprsek dosahuje do výšky 30 m.

6) Sokolník volá dravce pouze pomocí vábítka (Telwah) a zvukových signálů a musí stát za cílovou čárou. Může se u vábení pohybovat.

7) Při odstínění dravce, sokolníkova ruka, na které sokol sedí musí být statická. Pokus o podpoření ke vzletu dravce vede k diskvalifikaci závodníka.

8) Sokol, který neodstartuje do 2 min od odstínění bude diskvalifikován.

9) Pokud sokol nedokončí úkol do 3 min (od odstínění), bude diskvalifikován.

Pravidla pro skupinu káňat Harrisových

 

1) Délka závodní dráhy pro obě pohlaví je 100 m na upraveném rovném travnatém povrchu, umožňující chod kladek vlečky.

2) Dravec může závodit v prvním i druhém kole, přičemž se počítá lepší výsledek.

3) Čas letu dravce bude měřen mezi startovní a cílovou bránou. Startovní brána bude tvořena vhodně zbarvenou zástěnou (100 x 200 cm). Cílová brána bude ve stejném provedení jako startovní. Měření času průletu mezi oběma branami bude provedeno za pomocí třech časoměřičů, kteří použijí klasické stopky (analogové nebo digitální). Zapsána bude střední hodnota naměřeného času. Startovní a cílová brána je pomyslný pás 20 m od zástěny o stejné šířce jako je zástěna. U cílové brány bude oznamovatel průletu, který vhodným signálem oznámí průlet.

4) Vlečka vyjíždí z úkrytu vytvořeného z materiálu, imitující přírodní prostředí (např. keř, trs trávy, apod.), a to ze vzdálenosti 20 metrů od startovní čáry.

5) Vlečka je tažena tak, aby dravce motivovala, tj. může dle potřeby měnit rychlost i zastavit a znovu se rozjet.

6) Sokolník může použít své vlastní vábítko, které nebude mít více jak 500 g i s navázanou odměnou pro dravce.

7) Na vábítko je uvázána odměna sokolníkem. Odměna je rovněž poskytnuta sokolníkem. Na vyžádání je poskytnuta odměna pro uvázání na vábítko organizátory bez námitek na kvalitu odměny ze strany sokolníka. Organizátoři se zavazují poskytnout odměnu ve výborné kvalitě zdravotně nezávadné.

8) Sokolník před startem zaujme pozici na startovišti (startovací brána/startovací čára) a hlasitě pronese: “PŘIPRAVEN“ („PREPARED“). Po zavelení musí vlečka vyjet do 10 sekund.

9) Sokolníkova ruka, na které dravec před startem sedí, musí být statická. Pokus o podpoření ke vzletu dravce vede k diskvalifikaci závodníka. Sokolník po odsouhlasení čeká s uvolněnými pouty na moment, až vyjede vlečka z krytu.

10) Dravec, který neodstartuje do 10 s od vyjetí vlečky bude diskvalifikován.

11) Dravec může vyrazit z rukavice i opačným směrem než je tažena vlečka,

12) Vlečka může být elektronická nebo s manuálním pohonem. Ovládání vlečky je přednostně na organizátorech. Na vyžádání může sokolník vlečku ovládat sám nebo nechat na druhého pomocného sokolníka ze svého týmu.

Zajímá nás, co si myslíte

Dotazník pro sokolníky

Dotazník pro veřejnost

Děkujeme našim partnerům a sponzorům

Kontakty

FALCONRACE.CZ
zaštiťuje Artevenandi.cz – plašení a odchyt holubů

15 + 1 =

Letiště Podhořany